Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ năm, ngày 18/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 18/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
17-04-2024 3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
16-04-2024 1 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
15-04-2024 4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-04-2024 3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13-04-2024 1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
12-04-2024 0 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần4 lần
11-04-2024 1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
10-04-2024 2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần
09-04-2024 0 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần8 lần1 lần1 lần3 lần
08-04-2024 3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 18 lần34 lần32 lần20 lần23 lần31 lần33 lần26 lần26 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 18-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
17-04-2024 6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16-04-2024 3 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
15-04-2024 1 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
14-04-2024 5 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
13-04-2024 8 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
12-04-2024 4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
11-04-2024 4 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
10-04-2024 1 lần1 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
09-04-2024 5 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
08-04-2024 4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 41 lần27 lần30 lần32 lần21 lần19 lần23 lần25 lần24 lần28 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
17-04-2024 2 lần5 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
16-04-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
15-04-2024 4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
14-04-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần5 lần
13-04-2024 2 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
12-04-2024 3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
11-04-2024 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần
10-04-2024 1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
09-04-2024 1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
08-04-2024 2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần31 lần22 lần21 lần26 lần29 lần29 lần35 lần25 lần31 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/04/2024
49,94
23,32
96,69
82,28
24,42
71,17
34,43
05,50
29,92
12,21
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/04/2024
97,79
27,72
52,25
65,56
81,18
68,86
02,20
94,49
38,83
90,09
Backtotop