Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 02/03/2024
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 02/03/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
01-03-2024 3 lần1 lần6 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
29-02-2024 2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
28-02-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
27-02-2024 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần6 lần4 lần4 lần4 lần
26-02-2024 1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
25-02-2024 4 lần5 lần0 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần
24-02-2024 1 lần1 lần2 lần5 lần7 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
23-02-2024 3 lần0 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
22-02-2024 1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
21-02-2024 1 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 21 lần22 lần29 lần26 lần35 lần21 lần29 lần23 lần33 lần31 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 02-03-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
01-03-2024 3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
29-02-2024 3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần4 lần
28-02-2024 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
27-02-2024 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
26-02-2024 2 lần1 lần6 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
25-02-2024 6 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần6 lần1 lần3 lần
24-02-2024 5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
23-02-2024 5 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần5 lần
22-02-2024 5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
21-02-2024 1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần7 lần4 lần
Tổng 34 lần26 lần27 lần26 lần24 lần21 lần29 lần26 lần29 lần28 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
01-03-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần6 lần4 lần1 lần
29-02-2024 4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
28-02-2024 1 lần2 lần1 lần6 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
27-02-2024 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
26-02-2024 4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
25-02-2024 2 lần6 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần7 lần3 lần1 lần
24-02-2024 3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần5 lần
23-02-2024 3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
22-02-2024 1 lần2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
21-02-2024 7 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
Tổng 27 lần26 lần21 lần22 lần25 lần28 lần31 lần36 lần28 lần26 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 02/03/2024
14,41
12,21
35,53
65,56
76,67
31,13
09,90
18,81
92,29
91,19
Cầu đặc biệt đẹp ngày 02/03/2024
27,72
53,35
03,30
40,04
93,39
65,56
60,06
81,18
43,34
74,47
Backtotop