Thống kê đầu đuôi XSAG - Thống kê đầu đuôi loto An Giang

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 21/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 21/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
18-07-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
11-07-2024 3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-07-2024 4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần5 lần
27-06-2024 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
20-06-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
13-06-2024 5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
06-06-2024 4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
30-05-2024 4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
23-05-2024 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
16-05-2024 0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 30 lần21 lần10 lần11 lần23 lần10 lần22 lần10 lần20 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 21-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
18-07-2024 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
11-07-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
04-07-2024 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27-06-2024 1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
20-06-2024 3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
13-06-2024 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
06-06-2024 5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
30-05-2024 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần6 lần0 lần1 lần2 lần
23-05-2024 3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
16-05-2024 4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 22 lần13 lần17 lần24 lần19 lần13 lần23 lần19 lần14 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
18-07-2024 0 lần2 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
11-07-2024 0 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
04-07-2024 1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
27-06-2024 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
20-06-2024 4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13-06-2024 2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
06-06-2024 3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
30-05-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
23-05-2024 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần
16-05-2024 0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 18 lần16 lần21 lần18 lần10 lần23 lần24 lần22 lần15 lần13 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
91,19
03,30
25,52
84,48
43,34
40,04
73,37
29,92
42,24
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
18,81
48,84
17,71
93,39
69,96
82,28
51,15
97,79
64,46
35,53
Backtotop