Thống kê đầu đuôi XSBD - Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Hôm nay: Thứ hai, ngày 15/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 15/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
12-04-2024 2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
05-04-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
29-03-2024 1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
22-03-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
15-03-2024 5 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
08-03-2024 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
01-03-2024 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
23-02-2024 1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
16-02-2024 0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần
09-02-2024 0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 14 lần19 lần17 lần27 lần12 lần20 lần19 lần15 lần18 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 15-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
12-04-2024 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
05-04-2024 1 lần5 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
29-03-2024 3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
22-03-2024 0 lần4 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
15-03-2024 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
08-03-2024 4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
01-03-2024 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
23-02-2024 1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
16-02-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
09-02-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần22 lần22 lần18 lần11 lần21 lần14 lần18 lần17 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
12-04-2024 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
05-04-2024 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần
29-03-2024 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
22-03-2024 2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
15-03-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
08-03-2024 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
01-03-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
23-02-2024 3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
16-02-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
09-02-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 20 lần17 lần17 lần18 lần19 lần22 lần14 lần20 lần21 lần12 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 15/04/2024
83,38
53,35
89,98
90,09
50,05
92,29
56,65
59,95
96,69
41,14
Cầu đặc biệt đẹp ngày 15/04/2024
02,20
92,29
89,98
03,30
82,28
47,74
79,97
96,69
38,83
26,62
Backtotop