Thống kê đầu đuôi XSBD - Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19-07-2024 2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
12-07-2024 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
05-07-2024 4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
28-06-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
21-06-2024 0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
14-06-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
07-06-2024 4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
31-05-2024 0 lần1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
24-05-2024 3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
17-05-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần15 lần13 lần17 lần26 lần20 lần20 lần15 lần16 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19-07-2024 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần6 lần
12-07-2024 1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
05-07-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
28-06-2024 2 lần0 lần0 lần7 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
21-06-2024 2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần5 lần0 lần4 lần2 lần
14-06-2024 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
07-06-2024 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
31-05-2024 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
24-05-2024 5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
17-05-2024 0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
Tổng 19 lần13 lần12 lần22 lần13 lần13 lần23 lần14 lần32 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19-07-2024 2 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
12-07-2024 0 lần0 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
05-07-2024 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
28-06-2024 4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
21-06-2024 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
14-06-2024 3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
07-06-2024 4 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
31-05-2024 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
24-05-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
17-05-2024 2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 23 lần13 lần20 lần26 lần14 lần17 lần16 lần20 lần13 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop