Thống kê đầu đuôi XSBDI - Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Hôm nay: Thứ năm, ngày 18/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 18/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
11-04-2024 0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
04-04-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
28-03-2024 0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
21-03-2024 2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
14-03-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
07-03-2024 2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần7 lần
29-02-2024 0 lần4 lần6 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
22-02-2024 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
15-02-2024 0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
08-02-2024 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 9 lần16 lần23 lần22 lần19 lần18 lần19 lần12 lần16 lần26 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 18-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
11-04-2024 1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
04-04-2024 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
28-03-2024 2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
21-03-2024 4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
14-03-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
07-03-2024 1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
29-02-2024 7 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
22-02-2024 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
15-02-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
08-02-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 27 lần15 lần17 lần24 lần13 lần16 lần18 lần15 lần21 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
11-04-2024 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
04-04-2024 0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần
28-03-2024 1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
21-03-2024 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
14-03-2024 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
07-03-2024 1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
29-02-2024 0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
22-02-2024 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
15-02-2024 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
08-02-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 11 lần27 lần19 lần10 lần16 lần24 lần26 lần13 lần18 lần16 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/04/2024
49,94
23,32
96,69
82,28
24,42
71,17
34,43
05,50
29,92
12,21
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/04/2024
97,79
27,72
52,25
65,56
81,18
68,86
02,20
94,49
38,83
90,09
Backtotop