Thống kê đầu đuôi XSBL - Thống kê đầu đuôi loto Bạc Liêu

Hôm nay: Thứ tư, ngày 24/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 24/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
23-04-2024 1 lần0 lần2 lần5 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
16-04-2024 4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
09-04-2024 2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
02-04-2024 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
26-03-2024 1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
19-03-2024 0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
12-03-2024 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
05-03-2024 3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
27-02-2024 0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
20-02-2024 2 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần9 lần20 lần27 lần19 lần14 lần23 lần19 lần13 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 24-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
23-04-2024 1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
16-04-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
09-04-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
02-04-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
26-03-2024 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19-03-2024 3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
12-03-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
05-03-2024 3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
27-02-2024 2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
20-02-2024 2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 18 lần24 lần19 lần14 lần14 lần24 lần19 lần16 lần10 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
23-04-2024 0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
16-04-2024 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
09-04-2024 3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02-04-2024 1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
26-03-2024 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
19-03-2024 1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
12-03-2024 4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
05-03-2024 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
27-02-2024 4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
20-02-2024 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 18 lần21 lần19 lần14 lần15 lần24 lần13 lần20 lần17 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/04/2024
85,58
39,93
10,01
81,18
95,59
71,17
63,36
49,94
08,80
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/04/2024
09,90
72,27
03,30
56,65
13,31
16,61
32,23
94,49
36,63
86,68
Backtotop