Thống kê đầu đuôi XSBTH - Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Hôm nay: Thứ năm, ngày 18/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 18/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
11-04-2024 3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
04-04-2024 4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
28-03-2024 3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
21-03-2024 6 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần
14-03-2024 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
07-03-2024 1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
29-02-2024 2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
22-02-2024 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
15-02-2024 1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
08-02-2024 5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần
Tổng 30 lần20 lần20 lần16 lần13 lần13 lần15 lần25 lần14 lần14 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 18-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
11-04-2024 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
04-04-2024 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
28-03-2024 1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
21-03-2024 2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
14-03-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
07-03-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
29-02-2024 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
22-02-2024 3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
15-02-2024 1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
08-02-2024 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
Tổng 20 lần19 lần21 lần25 lần15 lần12 lần20 lần14 lần21 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
11-04-2024 5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
04-04-2024 3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
28-03-2024 0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
21-03-2024 2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
14-03-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
07-03-2024 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần
29-02-2024 3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
22-02-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
15-02-2024 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
08-02-2024 3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 21 lần18 lần18 lần19 lần15 lần18 lần23 lần14 lần16 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/04/2024
49,94
23,32
96,69
82,28
24,42
71,17
34,43
05,50
29,92
12,21
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/04/2024
97,79
27,72
52,25
65,56
81,18
68,86
02,20
94,49
38,83
90,09
Backtotop