Thống kê đầu đuôi XSBTR - Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16-04-2024 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
09-04-2024 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
02-04-2024 3 lần0 lần4 lần0 lần0 lần5 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
26-03-2024 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
19-03-2024 0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
12-03-2024 2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần
05-03-2024 2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
27-02-2024 2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
20-02-2024 4 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
13-02-2024 5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 22 lần20 lần20 lần16 lần17 lần18 lần15 lần26 lần14 lần12 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16-04-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
09-04-2024 7 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần4 lần0 lần
02-04-2024 4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
26-03-2024 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần7 lần0 lần1 lần
19-03-2024 5 lần4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
12-03-2024 0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
05-03-2024 1 lần1 lần8 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần0 lần
27-02-2024 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
20-02-2024 2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần
13-02-2024 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần
Tổng 24 lần21 lần17 lần14 lần20 lần12 lần15 lần29 lần14 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16-04-2024 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
09-04-2024 0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
02-04-2024 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
26-03-2024 4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
19-03-2024 0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
12-03-2024 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
05-03-2024 5 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
27-02-2024 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
20-02-2024 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
13-02-2024 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 20 lần17 lần16 lần15 lần17 lần23 lần17 lần19 lần20 lần16 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop