Thống kê đầu đuôi XSDL - Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt

Hôm nay: Thứ tư, ngày 24/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 24/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
21-04-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
14-04-2024 3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
07-04-2024 1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
31-03-2024 2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
24-03-2024 4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
17-03-2024 1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
10-03-2024 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
03-03-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
25-02-2024 1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
18-02-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 17 lần18 lần16 lần14 lần16 lần22 lần20 lần23 lần15 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 24-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
21-04-2024 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
14-04-2024 2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
07-04-2024 6 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
31-03-2024 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
24-03-2024 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
17-03-2024 1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
10-03-2024 2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
03-03-2024 0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
25-02-2024 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
18-02-2024 0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 16 lần15 lần19 lần24 lần18 lần21 lần12 lần21 lần19 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
21-04-2024 4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
14-04-2024 0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
07-04-2024 1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
31-03-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần0 lần5 lần0 lần
24-03-2024 1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
17-03-2024 0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
10-03-2024 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-03-2024 6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
25-02-2024 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
18-02-2024 5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 20 lần12 lần21 lần16 lần14 lần19 lần23 lần20 lần20 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/04/2024
85,58
39,93
10,01
81,18
95,59
71,17
63,36
49,94
08,80
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/04/2024
09,90
72,27
03,30
56,65
13,31
16,61
32,23
94,49
36,63
86,68
Backtotop