Thống kê đầu đuôi XSDLK - Thống kê đầu đuôi loto Đắk Lắk

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16-04-2024 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
09-04-2024 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
02-04-2024 3 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
26-03-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
19-03-2024 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
12-03-2024 2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần
05-03-2024 1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
27-02-2024 1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
20-02-2024 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
13-02-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 18 lần22 lần16 lần19 lần20 lần15 lần21 lần14 lần15 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16-04-2024 2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
09-04-2024 1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần0 lần5 lần
02-04-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
26-03-2024 4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
19-03-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
12-03-2024 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
05-03-2024 2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
27-02-2024 5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
20-02-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
13-02-2024 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng 21 lần22 lần18 lần22 lần15 lần18 lần10 lần13 lần20 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16-04-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
09-04-2024 0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
02-04-2024 4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
26-03-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
19-03-2024 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
12-03-2024 4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
05-03-2024 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
27-02-2024 1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
20-02-2024 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
13-02-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 18 lần19 lần19 lần15 lần13 lần16 lần19 lần16 lần21 lần24 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop