Thống kê đầu đuôi XSDN - Thống kê đầu đuôi loto Đồng Nai

Hôm nay: Thứ tư, ngày 24/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 24/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
24-04-2024 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
17-04-2024 3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
10-04-2024 0 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
03-04-2024 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
27-03-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
20-03-2024 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
13-03-2024 1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
06-03-2024 3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
28-02-2024 1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
21-02-2024 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 15 lần19 lần21 lần19 lần16 lần26 lần17 lần13 lần13 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 24-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
24-04-2024 6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
17-04-2024 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
10-04-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
03-04-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
27-03-2024 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần
20-03-2024 0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
13-03-2024 1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
06-03-2024 1 lần1 lần0 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
28-02-2024 0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
21-02-2024 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng 16 lần17 lần17 lần20 lần20 lần12 lần14 lần20 lần23 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
24-04-2024 1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
17-04-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
10-04-2024 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
03-04-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
27-03-2024 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
20-03-2024 2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
13-03-2024 2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
06-03-2024 1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
28-02-2024 2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
21-02-2024 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 16 lần24 lần16 lần20 lần17 lần18 lần9 lần20 lần22 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/04/2024
85,58
39,93
10,01
81,18
95,59
71,17
63,36
49,94
08,80
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/04/2024
09,90
72,27
03,30
56,65
13,31
16,61
32,23
94,49
36,63
86,68
Backtotop