Thống kê đầu đuôi XSDNA - Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20-04-2024 1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
17-04-2024 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
13-04-2024 2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
10-04-2024 2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
06-04-2024 2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
03-04-2024 3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
30-03-2024 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
27-03-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
23-03-2024 2 lần1 lần7 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
20-03-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần
Tổng 21 lần19 lần25 lần10 lần18 lần20 lần11 lần22 lần15 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20-04-2024 5 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
17-04-2024 0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
13-04-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
10-04-2024 2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
06-04-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
03-04-2024 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
30-03-2024 1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
27-03-2024 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
23-03-2024 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
20-03-2024 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 20 lần15 lần14 lần20 lần21 lần22 lần18 lần13 lần16 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20-04-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-04-2024 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
13-04-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
10-04-2024 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-04-2024 0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
03-04-2024 1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
30-03-2024 2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần0 lần5 lần3 lần0 lần2 lần
27-03-2024 3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
23-03-2024 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
20-03-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 18 lần21 lần18 lần11 lần26 lần11 lần25 lần18 lần18 lần14 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop