Thống kê đầu đuôi XSDNA - Thống kê đầu đuôi loto Đà Nẵng

Hôm nay: Thứ năm, ngày 22/02/2024
Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
21-02-2024 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
17-02-2024 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
14-02-2024 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
10-02-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
07-02-2024 2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
03-02-2024 2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
31-01-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-01-2024 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
24-01-2024 2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần
20-01-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 23 lần11 lần18 lần13 lần19 lần13 lần21 lần22 lần17 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 22-02-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
21-02-2024 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
17-02-2024 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
14-02-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
10-02-2024 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
07-02-2024 3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần
03-02-2024 2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31-01-2024 2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
27-01-2024 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
24-01-2024 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
20-01-2024 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 24 lần14 lần9 lần18 lần17 lần25 lần16 lần21 lần20 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
21-02-2024 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
17-02-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
14-02-2024 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
10-02-2024 4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
07-02-2024 0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
03-02-2024 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
31-01-2024 2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
27-01-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
24-01-2024 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
20-01-2024 3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 18 lần19 lần16 lần10 lần20 lần18 lần22 lần15 lần20 lần22 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/02/2024
03,30
49,94
73,37
54,45
24,42
14,41
98,89
93,39
38,83
53,35
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/02/2024
34,43
96,69
21,12
51,15
64,46
48,84
94,49
60,06
27,72
95,59
Backtotop