Thống kê đầu đuôi XSGL - Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Hôm nay: Thứ hai, ngày 15/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 15/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
12-04-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
05-04-2024 0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
29-03-2024 3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
22-03-2024 1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
15-03-2024 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
08-03-2024 0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
01-03-2024 0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
23-02-2024 7 lần1 lần4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
16-02-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-02-2024 0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
Tổng 17 lần15 lần21 lần19 lần16 lần17 lần22 lần11 lần23 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 15-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
12-04-2024 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
05-04-2024 1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
29-03-2024 2 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
22-03-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
15-03-2024 3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
08-03-2024 2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
01-03-2024 2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
23-02-2024 3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
16-02-2024 4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
09-02-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 23 lần13 lần15 lần16 lần24 lần14 lần16 lần13 lần29 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
12-04-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
05-04-2024 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
29-03-2024 2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
22-03-2024 5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15-03-2024 3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-03-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần
01-03-2024 2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
23-02-2024 2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
16-02-2024 1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
09-02-2024 1 lần4 lần4 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 22 lần20 lần20 lần15 lần16 lần18 lần17 lần16 lần21 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 15/04/2024
83,38
53,35
89,98
90,09
50,05
92,29
56,65
59,95
96,69
41,14
Cầu đặc biệt đẹp ngày 15/04/2024
02,20
92,29
89,98
03,30
82,28
47,74
79,97
96,69
38,83
26,62
Backtotop