Thống kê đầu đuôi XSHG - Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20-04-2024 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
13-04-2024 2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
06-04-2024 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
30-03-2024 0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
23-03-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
16-03-2024 5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
09-03-2024 3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
02-03-2024 1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
24-02-2024 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
17-02-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần22 lần14 lần23 lần20 lần17 lần19 lần18 lần13 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20-04-2024 3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
13-04-2024 2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
06-04-2024 3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
30-03-2024 2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
23-03-2024 2 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
16-03-2024 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
09-03-2024 1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
02-03-2024 5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
24-02-2024 2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
17-02-2024 2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 24 lần22 lần14 lần23 lần7 lần18 lần19 lần17 lần23 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20-04-2024 2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
13-04-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
06-04-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
30-03-2024 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
23-03-2024 2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
16-03-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
09-03-2024 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần6 lần0 lần
02-03-2024 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
24-02-2024 2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
17-02-2024 4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 19 lần21 lần19 lần12 lần19 lần21 lần14 lần21 lần17 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop