Thống kê đầu đuôi XSKG - Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
14-07-2024 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
07-07-2024 2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
30-06-2024 2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
23-06-2024 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
16-06-2024 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
09-06-2024 2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
02-06-2024 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
26-05-2024 1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
19-05-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
12-05-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần10 lần21 lần21 lần20 lần18 lần18 lần19 lần18 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
14-07-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
07-07-2024 1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
30-06-2024 1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
23-06-2024 0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
16-06-2024 0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
09-06-2024 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
02-06-2024 3 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
26-05-2024 2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
19-05-2024 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
12-05-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 12 lần18 lần24 lần18 lần20 lần15 lần13 lần22 lần12 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
14-07-2024 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
07-07-2024 0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
30-06-2024 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
23-06-2024 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
16-06-2024 0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-06-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
02-06-2024 3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
26-05-2024 1 lần3 lần0 lần1 lần8 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
19-05-2024 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
12-05-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 15 lần18 lần14 lần17 lần31 lần19 lần18 lần9 lần19 lần20 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop