Thống kê đầu đuôi XSKG - Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
21-04-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
14-04-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
07-04-2024 2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
31-03-2024 2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
24-03-2024 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
17-03-2024 4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
10-03-2024 0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
03-03-2024 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
25-02-2024 2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
18-02-2024 1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 17 lần19 lần25 lần12 lần17 lần22 lần18 lần18 lần16 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
21-04-2024 2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
14-04-2024 3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
07-04-2024 2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
31-03-2024 3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
24-03-2024 3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
17-03-2024 0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần6 lần0 lần2 lần
10-03-2024 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
03-03-2024 3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
25-02-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
18-02-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 20 lần8 lần16 lần16 lần18 lần16 lần23 lần19 lần18 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
21-04-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần6 lần0 lần
14-04-2024 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
07-04-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
31-03-2024 2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
24-03-2024 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
17-03-2024 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
10-03-2024 0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
03-03-2024 0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
25-02-2024 1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
18-02-2024 2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần24 lần12 lần18 lần21 lần16 lần13 lần17 lần22 lần21 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop