Thống kê đầu đuôi XSLA - Thống kê đầu đuôi loto Long An

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20-07-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
13-07-2024 1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
06-07-2024 1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
29-06-2024 2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
22-06-2024 0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần6 lần2 lần1 lần
15-06-2024 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
08-06-2024 1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
01-06-2024 3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
25-05-2024 4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
18-05-2024 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 16 lần11 lần22 lần16 lần17 lần15 lần20 lần21 lần22 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20-07-2024 2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
13-07-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
06-07-2024 1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
29-06-2024 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần
22-06-2024 2 lần4 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
15-06-2024 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần
08-06-2024 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
01-06-2024 2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
25-05-2024 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
18-05-2024 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần18 lần26 lần23 lần19 lần15 lần14 lần19 lần10 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20-07-2024 3 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
13-07-2024 0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
06-07-2024 3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
29-06-2024 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
22-06-2024 0 lần2 lần1 lần0 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
15-06-2024 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
08-06-2024 5 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
01-06-2024 2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
25-05-2024 4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
18-05-2024 4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 23 lần22 lần13 lần19 lần18 lần14 lần16 lần18 lần16 lần21 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop