Thống kê đầu đuôi XSLA - Thống kê đầu đuôi loto Long An

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20-04-2024 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
13-04-2024 5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
06-04-2024 1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
30-03-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
23-03-2024 1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
16-03-2024 2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
09-03-2024 2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
02-03-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
24-02-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
17-02-2024 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 18 lần12 lần14 lần23 lần24 lần22 lần13 lần22 lần17 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20-04-2024 0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
13-04-2024 4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
06-04-2024 1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
30-03-2024 2 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
23-03-2024 0 lần1 lần5 lần0 lần3 lần0 lần0 lần5 lần0 lần4 lần
16-03-2024 4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
09-03-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
02-03-2024 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
24-02-2024 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-02-2024 3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần11 lần25 lần23 lần20 lần17 lần13 lần22 lần16 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20-04-2024 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13-04-2024 3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
06-04-2024 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
30-03-2024 2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
23-03-2024 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
16-03-2024 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
09-03-2024 0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần7 lần2 lần
02-03-2024 4 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-02-2024 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
17-02-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 18 lần11 lần16 lần17 lần24 lần16 lần20 lần15 lần24 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop