Thống kê đầu đuôi XSNT - Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19-04-2024 2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
12-04-2024 0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần0 lần0 lần0 lần
05-04-2024 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
29-03-2024 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
22-03-2024 1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
15-03-2024 2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
08-03-2024 0 lần3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
01-03-2024 0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
23-02-2024 1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
16-02-2024 5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 12 lần24 lần20 lần17 lần14 lần22 lần18 lần14 lần23 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19-04-2024 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
12-04-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
05-04-2024 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
29-03-2024 3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
22-03-2024 2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-03-2024 0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
08-03-2024 4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
01-03-2024 1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
23-02-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
16-02-2024 0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 18 lần16 lần18 lần9 lần22 lần11 lần24 lần17 lần21 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19-04-2024 5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
12-04-2024 2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
05-04-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
29-03-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
22-03-2024 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần
15-03-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần6 lần
08-03-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
01-03-2024 3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
23-02-2024 0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
16-02-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần
Tổng 18 lần18 lần18 lần15 lần17 lần18 lần15 lần22 lần18 lần21 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop