Thống kê đầu đuôi XSNT - Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19-07-2024 1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
12-07-2024 2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
05-07-2024 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
28-06-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
21-06-2024 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
14-06-2024 3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
07-06-2024 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
31-05-2024 3 lần6 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
24-05-2024 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
17-05-2024 4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần23 lần16 lần18 lần19 lần10 lần17 lần16 lần19 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19-07-2024 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
12-07-2024 2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
05-07-2024 1 lần4 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
28-06-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
21-06-2024 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
14-06-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
07-06-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
31-05-2024 4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
24-05-2024 1 lần4 lần8 lần2 lần0 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần
17-05-2024 0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
Tổng 17 lần15 lần18 lần17 lần23 lần25 lần15 lần21 lần15 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19-07-2024 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
12-07-2024 2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
05-07-2024 0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
28-06-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
21-06-2024 1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
14-06-2024 1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
07-06-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
31-05-2024 3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
24-05-2024 1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
17-05-2024 1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
Tổng 13 lần23 lần16 lần20 lần21 lần10 lần7 lần23 lần23 lần24 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop