Thống kê đầu đuôi XSPY - Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22-04-2024 0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
15-04-2024 1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
08-04-2024 3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
01-04-2024 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
25-03-2024 3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
18-03-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
11-03-2024 0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
04-03-2024 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
26-02-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
19-02-2024 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 12 lần23 lần21 lần17 lần22 lần17 lần23 lần9 lần20 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22-04-2024 2 lần0 lần1 lần2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
15-04-2024 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
08-04-2024 1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
01-04-2024 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
25-03-2024 5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
18-03-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
11-03-2024 1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
04-03-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
26-02-2024 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
19-02-2024 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 20 lần12 lần24 lần19 lần21 lần22 lần10 lần17 lần21 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22-04-2024 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
15-04-2024 3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
08-04-2024 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
01-04-2024 2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
25-03-2024 4 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
18-03-2024 2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
11-03-2024 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
04-03-2024 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
26-02-2024 3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19-02-2024 2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
Tổng 24 lần14 lần20 lần16 lần12 lần15 lần20 lần22 lần24 lần13 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop