Thống kê đầu đuôi XSQNA - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Nam

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 21/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Nam trong vòng 10 lần từ 21/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16-07-2024 3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
09-07-2024 2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
02-07-2024 4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
25-06-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
18-06-2024 2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
11-06-2024 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
04-06-2024 4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
28-05-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
21-05-2024 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
14-05-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
Tổng 24 lần17 lần11 lần12 lần23 lần12 lần20 lần21 lần19 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 10 lần từ 21-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16-07-2024 0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-07-2024 1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
02-07-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
25-06-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
18-06-2024 4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
11-06-2024 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
04-06-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
28-05-2024 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
21-05-2024 5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
14-05-2024 0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 17 lần17 lần18 lần22 lần13 lần12 lần19 lần27 lần15 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16-07-2024 0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần0 lần
09-07-2024 4 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
02-07-2024 5 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
25-06-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
18-06-2024 2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
11-06-2024 1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
04-06-2024 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
28-05-2024 0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
21-05-2024 3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
14-05-2024 0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
Tổng 18 lần16 lần21 lần15 lần20 lần20 lần13 lần22 lần21 lần14 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
91,19
03,30
25,52
84,48
43,34
40,04
73,37
29,92
42,24
45,54
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
18,81
48,84
17,71
93,39
69,96
82,28
51,15
97,79
64,46
35,53
Backtotop