Thống kê đầu đuôi XSST - Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Hôm nay: Thứ tư, ngày 24/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 24/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
24-04-2024 5 lần0 lần1 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần6 lần1 lần
17-04-2024 1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
10-04-2024 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
03-04-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
27-03-2024 1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
20-03-2024 1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
13-03-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
06-03-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
28-02-2024 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
21-02-2024 0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 19 lần20 lần14 lần21 lần20 lần11 lần18 lần21 lần21 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 24-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
24-04-2024 0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
17-04-2024 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
10-04-2024 0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
03-04-2024 4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
27-03-2024 2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
20-03-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần4 lần
13-03-2024 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
06-03-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
28-02-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
21-02-2024 4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
Tổng 17 lần18 lần14 lần19 lần14 lần14 lần20 lần21 lần24 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
24-04-2024 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
17-04-2024 1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
10-04-2024 2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần6 lần2 lần0 lần
03-04-2024 0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần6 lần0 lần4 lần
27-03-2024 3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
20-03-2024 3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
13-03-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
06-03-2024 3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
28-02-2024 0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
21-02-2024 1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 16 lần15 lần16 lần14 lần21 lần16 lần21 lần35 lần15 lần11 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/04/2024
85,58
39,93
10,01
81,18
95,59
71,17
63,36
49,94
08,80
78,87
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/04/2024
09,90
72,27
03,30
56,65
13,31
16,61
32,23
94,49
36,63
86,68
Backtotop