Thống kê đầu đuôi XSTV - Thống kê đầu đuôi loto Trà Vinh

Hôm nay: Thứ năm, ngày 22/02/2024
Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16-02-2024 3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
09-02-2024 1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02-02-2024 2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
26-01-2024 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
19-01-2024 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần5 lần1 lần
12-01-2024 0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
05-01-2024 3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
29-12-2023 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
22-12-2023 0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
15-12-2023 1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
Tổng 18 lần20 lần14 lần17 lần16 lần16 lần17 lần14 lần25 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 22-02-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16-02-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
09-02-2024 4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
02-02-2024 2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
26-01-2024 0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
19-01-2024 1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
12-01-2024 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
05-01-2024 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
29-12-2023 4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
22-12-2023 4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
15-12-2023 0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
Tổng 20 lần15 lần22 lần18 lần18 lần13 lần22 lần13 lần22 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16-02-2024 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
09-02-2024 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
02-02-2024 3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
26-01-2024 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
19-01-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
12-01-2024 1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
05-01-2024 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
29-12-2023 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
22-12-2023 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
15-12-2023 3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần1 lần
Tổng 17 lần16 lần30 lần15 lần16 lần14 lần15 lần18 lần20 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/02/2024
03,30
49,94
73,37
54,45
24,42
14,41
98,89
93,39
38,83
53,35
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/02/2024
34,43
96,69
21,12
51,15
64,46
48,84
94,49
60,06
27,72
95,59
Backtotop