Thống kê đầu đuôi XSVT - Thống kê đầu đuôi loto Vũng Tàu

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16-07-2024 0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần0 lần0 lần3 lần
09-07-2024 5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
02-07-2024 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
25-06-2024 2 lần5 lần5 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
18-06-2024 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
11-06-2024 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
04-06-2024 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
28-05-2024 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
21-05-2024 3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
14-05-2024 2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 19 lần17 lần19 lần18 lần16 lần19 lần17 lần11 lần19 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16-07-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
09-07-2024 2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
02-07-2024 0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
25-06-2024 1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần
18-06-2024 5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
11-06-2024 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
04-06-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
28-05-2024 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
21-05-2024 1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần6 lần1 lần3 lần
14-05-2024 2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 19 lần21 lần22 lần20 lần17 lần19 lần15 lần23 lần11 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16-07-2024 4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
09-07-2024 3 lần4 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
02-07-2024 0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
25-06-2024 0 lần4 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
18-06-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
11-06-2024 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
04-06-2024 1 lần0 lần0 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần
28-05-2024 3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
21-05-2024 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
14-05-2024 2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
Tổng 16 lần18 lần11 lần16 lần21 lần18 lần21 lần22 lần17 lần20 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop