Thống kê đầu đuôi XSVT - Thống kê đầu đuôi loto Vũng Tàu

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 22/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
16-04-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
09-04-2024 2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần
02-04-2024 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
26-03-2024 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
19-03-2024 3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
12-03-2024 3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
05-03-2024 0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần1 lần6 lần
27-02-2024 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
20-02-2024 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
13-02-2024 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 19 lần21 lần23 lần18 lần12 lần21 lần15 lần10 lần23 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 10 lần từ 22-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
16-04-2024 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần3 lần0 lần
09-04-2024 2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
02-04-2024 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
26-03-2024 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
19-03-2024 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
12-03-2024 1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
05-03-2024 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
27-02-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
20-02-2024 5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
13-02-2024 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 20 lần15 lần20 lần17 lần15 lần15 lần16 lần25 lần19 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
16-04-2024 1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
09-04-2024 5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
02-04-2024 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần5 lần1 lần
26-03-2024 3 lần0 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
19-03-2024 2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
12-03-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
05-03-2024 4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
27-02-2024 1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
20-02-2024 0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
13-02-2024 3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 22 lần24 lần22 lần14 lần13 lần19 lần15 lần8 lần24 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop