Soi cầu XSTTH - Soi cầu Thừa Thiên Huế - Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22/04/2024
kuwin
Soi cầu Thừa Thiên Huế
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21/04/2024
ĐB985186
G154959
G222887
G38110790065
G457415587415844935031459649455072926
G50839
G6922250740639
G7059
G803
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15/04/2024
ĐB208358
G175688
G251304
G39421358888
G447148799994921322807480469379930152
G57922
G6694664006351
G7292
G813
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14/04/2024
ĐB706255
G116039
G271191
G30510202933
G463776584500177707014526239149601875
G57123
G6500928547895
G7503
G834
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08/04/2024
ĐB727772
G187671
G209657
G39806521526
G478391571517520926176165166956548859
G51827
G6042987046880
G7917
G821
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 07/04/2024
ĐB947853
G113478
G252237
G35954263860
G460247834372221205469370170732770478
G59123
G6031897999968
G7198
G811
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01/04/2024
ĐB168287
G147579
G282254
G38386298066
G404715057862816056339002567576206473
G50174
G6877030513111
G7284
G849
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 31/03/2024
ĐB459200
G134607
G226055
G32059679670
G478559209210420778697407593015322286
G50385
G6563639059497
G7533
G845
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25/03/2024
ĐB225438
G173161
G210518
G36505463724
G459864696240496140591742079953137939
G58077
G6554530825134
G7083
G843
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 24/03/2024
ĐB549035
G191219
G282864
G38519643817
G499615029347967508523217577057972803
G57794
G6127871327148
G7390
G826
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 18/03/2024
ĐB899284
G142671
G270124
G32842471217
G453272332936793485214156548750392426
G51953
G6339806282083
G7851
G830
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 17/03/2024
ĐB822130
G158953
G260119
G37424770076
G483560905408875737302942787773621571
G53199
G6685086659510
G7030
G809
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 11/03/2024
ĐB736956
G164553
G233683
G33238042055
G408738109355369219185830668862927911
G50519
G6740680273598
G7892
G800
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10/03/2024
ĐB647917
G148518
G202308
G36689976360
G429481743279817551911806150767313414
G53601
G6348277811078
G7674
G802
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04/03/2024
ĐB851389
G197969
G250009
G35016159565
G415888379593359674237556601314483344
G56960
G6489676091155
G7139
G806
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03/03/2024
ĐB634594
G100400
G260208
G31253915012
G436146866028701257444887071230065044
G51975
G6048398716147
G7237
G882
Cầu lô đẹp nhất ngày 23/04/2024
96,69
23,32
84,48
10,01
18,81
17,71
93,39
57,75
41,14
37,73
Cầu đặc biệt đẹp ngày 23/04/2024
40,04
20,02
67,76
43,34
10,01
36,63
97,79
49,94
89,98
86,68
Backtotop