Thống kê đầu đuôi XSTN - Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
18-07-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
11-07-2024 1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
04-07-2024 2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
27-06-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần
20-06-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
13-06-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
06-06-2024 3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần5 lần
30-05-2024 4 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
23-05-2024 0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
16-05-2024 1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 15 lần15 lần10 lần17 lần17 lần21 lần14 lần28 lần18 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
18-07-2024 0 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
11-07-2024 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
04-07-2024 2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
27-06-2024 0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
20-06-2024 2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
13-06-2024 1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
06-06-2024 2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
30-05-2024 1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
23-05-2024 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
16-05-2024 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 13 lần25 lần18 lần17 lần16 lần20 lần17 lần16 lần19 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
18-07-2024 4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
11-07-2024 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
04-07-2024 0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
27-06-2024 1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
20-06-2024 1 lần4 lần2 lần4 lần0 lần4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần
13-06-2024 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
06-06-2024 2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
30-05-2024 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần
23-05-2024 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
16-05-2024 3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 19 lần20 lần16 lần17 lần21 lần16 lần18 lần24 lần13 lần16 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop