Thống kê đầu đuôi XSTN - Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Hôm nay: Thứ năm, ngày 22/02/2024
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 22/02/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22-02-2024 0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
15-02-2024 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
08-02-2024 3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
01-02-2024 2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
25-01-2024 1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
18-01-2024 0 lần0 lần7 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
11-01-2024 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
04-01-2024 2 lần1 lần1 lần7 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
28-12-2023 1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
21-12-2023 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 13 lần14 lần26 lần24 lần19 lần16 lần21 lần16 lần13 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 22-02-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22-02-2024 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
15-02-2024 1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
08-02-2024 4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
01-02-2024 4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
25-01-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần
18-01-2024 5 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
11-01-2024 0 lần3 lần0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
04-01-2024 3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần
28-12-2023 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
21-12-2023 0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 22 lần20 lần15 lần18 lần23 lần18 lần12 lần14 lần18 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22-02-2024 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần
15-02-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần
08-02-2024 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
01-02-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
25-01-2024 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
18-01-2024 1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
11-01-2024 1 lần4 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần
04-01-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
28-12-2023 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
21-12-2023 0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
Tổng 12 lần21 lần16 lần22 lần20 lần23 lần18 lần15 lần16 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/02/2024
03,30
49,94
73,37
54,45
24,42
14,41
98,89
93,39
38,83
53,35
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/02/2024
34,43
96,69
21,12
51,15
64,46
48,84
94,49
60,06
27,72
95,59
Backtotop