Thống kê đầu đuôi XSTTH - Thống kê đầu đuôi loto Thừa Thiên Huế

Hôm nay: Thứ năm, ngày 18/04/2024
kuwin
Thống kê đầu loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 18/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
15-04-2024 3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
14-04-2024 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần
08-04-2024 2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
07-04-2024 0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
01-04-2024 0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần3 lần0 lần
31-03-2024 4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
25-03-2024 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
24-03-2024 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
18-03-2024 1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
17-03-2024 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 17 lần20 lần18 lần20 lần12 lần25 lần15 lần22 lần12 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 18-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
15-04-2024 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
14-04-2024 1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
08-04-2024 1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
07-04-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần5 lần5 lần2 lần
01-04-2024 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
31-03-2024 2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
25-03-2024 0 lần4 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
24-03-2024 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
18-03-2024 1 lần2 lần1 lần4 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
17-03-2024 6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 16 lần17 lần13 lần21 lần22 lần15 lần18 lần22 lần16 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
15-04-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
14-04-2024 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
08-04-2024 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
07-04-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
01-04-2024 1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
31-03-2024 2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
25-03-2024 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
24-03-2024 2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
18-03-2024 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
17-03-2024 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 18 lần13 lần18 lần16 lần17 lần19 lần22 lần17 lần22 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/04/2024
49,94
23,32
96,69
82,28
24,42
71,17
34,43
05,50
29,92
12,21
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/04/2024
97,79
27,72
52,25
65,56
81,18
68,86
02,20
94,49
38,83
90,09
Backtotop