Thống kê đầu đuôi XSTTH - Thống kê đầu đuôi loto Thừa Thiên Huế

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
15-07-2024 1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
14-07-2024 4 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
08-07-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
07-07-2024 2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
01-07-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
30-06-2024 5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
24-06-2024 5 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
23-06-2024 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
17-06-2024 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
16-06-2024 1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 26 lần20 lần19 lần16 lần11 lần14 lần20 lần12 lần17 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
15-07-2024 3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
14-07-2024 0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
08-07-2024 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
07-07-2024 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
01-07-2024 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
30-06-2024 5 lần5 lần0 lần5 lần0 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
24-06-2024 4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
23-06-2024 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
17-06-2024 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
16-06-2024 3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần19 lần14 lần20 lần20 lần19 lần12 lần21 lần18 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
15-07-2024 1 lần3 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
14-07-2024 0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
08-07-2024 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
07-07-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
01-07-2024 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
30-06-2024 2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
24-06-2024 2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
23-06-2024 1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
17-06-2024 4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
16-06-2024 4 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 20 lần24 lần21 lần22 lần15 lần21 lần15 lần14 lần13 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop