Thống kê đầu đuôi XSVL - Thống kê đầu đuôi loto Vĩnh Long

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20/07/2024
OK9
Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 20/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19-07-2024 1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
12-07-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
05-07-2024 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
28-06-2024 0 lần3 lần1 lần6 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
21-06-2024 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
14-06-2024 2 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
07-06-2024 4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
31-05-2024 0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
24-05-2024 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
17-05-2024 1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
Tổng 13 lần22 lần16 lần33 lần14 lần11 lần19 lần20 lần19 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 20-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19-07-2024 4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
12-07-2024 2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
05-07-2024 3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
28-06-2024 1 lần5 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
21-06-2024 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần
14-06-2024 4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
07-06-2024 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
31-05-2024 0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
24-05-2024 3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
17-05-2024 2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 20 lần24 lần14 lần25 lần16 lần17 lần13 lần19 lần17 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19-07-2024 1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
12-07-2024 2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
05-07-2024 3 lần0 lần1 lần0 lần0 lần0 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
28-06-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
21-06-2024 1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
14-06-2024 0 lần3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
07-06-2024 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
31-05-2024 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
24-05-2024 4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
17-05-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
Tổng 20 lần14 lần13 lần12 lần20 lần15 lần25 lần23 lần19 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 21/07/2024
24,42
90,09
58,85
82,28
07,70
56,65
74,47
15,51
60,06
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 21/07/2024
93,39
57,75
15,51
01,10
68,86
28,82
91,19
56,65
27,72
52,25
Backtotop